top of page

קלייר

Claire

קלייר בלום היא רוקחת שמביאה את כל הטוב שקיים בצמחים ליופי טיפוח לקוחותיה.

אפשר להרגיש את הרכות בעיצוב המיתוג של קו מוצרים החדש שלה, בוטניקס.

Claire_package
Claire_giftcard
Claire_bcard_
Claire_alt-logo
Claire_giftcard2
Claire_package
Claire_alt-logo2
Claire-leaf
Claire_logo
Claire-base_2.png
Claire_bcard.jpg
bottom of page